Razumijevanje maski i OZO

2021/03/02

Popularizirajte zajednički smisao za upotrebu maski. Maske su u osnovi podijeljene u tri kategorije na tržiÅ¡tu:

1. Gračanski 2. Medicinski 3. Medicinska hirurgija


Civilna kategorija:

Prva kategorija se ne dezinficira; naziva se jednokratnom maskom; stopa antivirusa je 0%.

Drugi tip je dezinficiran; naziva se sterilnom maskom za jednokratnu upotrebu; stopa antivirusa je 45%

Treća kategorija N95; stopa antivirusa 95%.

 

medicinska kategorija:

Medicinske maske za jednokratnu upotrebu protiv virusa su 85%

 

Medicinska kirurgija:

95% antivirusne stope medicinske hirurgije

U globalnoj borbi protiv epidemije zatitna odjeća i maske postali su važan zatitni materijal. Uloga maski i zaštitne odjeće je izolacija vanjskih bakterija i kapljica. Samo kvalificirane zatitne maske i zatitna odjeća mogu igrati efikasnu zatitnu ulogu. U kritičnom trenutku izrada kvalificiranih zaštitnih materijala je vaša stvar.